TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE
Tietosuojaseloste – 1.Tili Oy, 2845157-5. Päivitetty 18.9.2023.
1.Tili Oy:n verkkosivuston asiakasrekisterin tietosuojaseloste.
Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.
 • 1. REKISTERINPITÄJÄ
  1.Tili Oy
  Yhteystiedot:
  Rantakiventie 12 H, 00960 Helsinki

  Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:
  1.Tili Oy
  Anna Kuvshinova
  Rantakiventie 12 H, 00960 Helsinki
  +358 50 550 7456
  info@1tili.fi
 • 2. REKISTERÖIDYT
  Rekisterissä on verkkosivuston 1tili.fi yhteydenottolomakkeen lähettäneet asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.
 • 3. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS
  Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai erillisen suostumuksen perusteella. Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat asiakassuhteen hoitaminen ja palveluistamme kertominen.

  Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:
  nimi
  sähköpostiosoite
  puhelinnumero
 • 4. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
  Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 1 annettuun osoitteeseen.
  Tarkistusoikeus – Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot lähettämällä tarkistuspyynnön kohdassa 1 annettuun osoitteeseen.
  Oikeus tietojen oikaisemiseen – Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
  Vastustamisoikeus – Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
  Suoramarkkinointikielto – Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
  Poisto-oikeus – Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.
  Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.
  Suostumuksen peruuttaminen Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
  Valitusoikeus – Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
  Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
 • 5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
  Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tämän lähettäessä yhteydenottolomakkeen.
 • 6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
  Asiakasrekisterin tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin 1.Tili Oy:n ulkopuolelle.
 • 7. KÄSITTELYN KESTO
  Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin asiakkuus on voimassa tai yhteydenottopyyntö on käsitelty.
 • 8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT
  Henkilötietoja käsittelevät vain rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät.
 • 9. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE
  Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 • 10. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI
  Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.